کندوها

خدمات مورد نیاز خود را پیدا کنید !

با استفاده از فرم زیر سریع تر به آگهی موردنظر میرسی :

مرتب سازی بر اساس :
املاک صنعتی پرند

شهر : تهران

خدمات مشاوره مهندسی
خدمات مشاوره مهندسی
قطعات اکسل خودرو

شهر : تهران

طراحی معرفی سازنده و تحویل نمونه مطابق استاندارد
طراحی معرفی سازنده و تحویل نمونه مطابق استاندارد
مشاوره راه اندازی و بهبود کسب و کار

شهر : اصفهان

مشاوره راه اندازی و بهبود کسب و کار: 1- مشاوره در حوزه راه اندازی خطوط تولید 2- مشاوره در حوزه منابع انسانی 3- مشاوره در حوزه بازاریابی و فروش 4- مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک 5- مشاوره در حوزه استقرار استانداردهای مختلف 6- مشاوره در حوزه مدیریت تولید 7- مشاوره در حوزه قوانین و مقررات
مشاوره راه اندازی و بهبود کسب و کار: 1- مشاوره در حوزه راه اندازی خطوط تولید 2- مشاوره در حوزه منابع انسانی 3- مشاوره در حوزه بازاریابی و فروش 4- مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک 5- مشاوره در حوزه استقرار استانداردهای مختلف 6- مشاوره در حوزه مدیریت تولید 7- مشاوره در حوزه قوانین و مقررات
ISO 9001

شهر : تهران

استقرار - نگهداری - ممیزی دوره ای - آموزش
استقرار - نگهداری - ممیزی دوره ای - آموزش
ISO 9001

شهر : مشهد

مشاوره با تیمی مجرب تا اخذ گواهینامه
مشاوره با تیمی مجرب تا اخذ گواهینامه
ISO 9001

شهر : قزوین

مشاوره با تیمی مجرب تا اخذ گواهینامه
مشاوره با تیمی مجرب تا اخذ گواهینامه